กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ประวัติความเป็นมา

กำแพงเมืองจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำแพงเมืองจีนก็ยังคงเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ของโลก ภาพที่อยู่ในจินตนาการของหลายคน แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของภาพที่สวยงามแห่งนี้ต้อง การเกณฑ์ประชาชนจำนวนมากมาเป็นแรงงานก่อสร้างกำแพงแห่งนี้ ผู้คนเหล่านั้นจำนวนไม่น้อยต้องบาดเจ็บและล้มตาย เพราะต้องทำงานหนักที่เกิดขึ้นในสมัยฉินซีฮ่องเต้

จักรพรรดิเริ่มสร้างกำแพงนี้ครั้งแรกในสมัยของ ชุนชิว-จางกั๋ว 770 ปีก่อนคริสตกาล-221 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว เพราะประเทศอยู่ในภาวะโกลาหล มีการแย่งชิงผู้นำระดับภูมิภาคอยู่เสมอ

รวมถึง ชู, ฉี, หยาน, เว่ย, จ้าว, ฉิน เป็นต้น พวกเขาช่วยสร้างกำแพงเมืองจีน เพื่อป้องกันการบุกรุกของชนเผ่าทางเหนือและการคุกคามจากคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนเช่น ซวงหนู ซ่างหู่ เป็นต้น กำแพงเมืองของแคว้นฉี ซึ่งยาวกว่า 5 กิโลเมตรถือเป็นกำแพงเมืองจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ จากนั้นกำแพงเมืองจีนก็ถูกสร้างขึ้นและซ่อมแซมโดยราชวงศ์ต่าง ๆ

ระยะเวลาในการสร้างของจีน ใช้ระยะเวลา 4 ช่วงหลัก ๆ

  • ราชวงศ์ฉิน 205 ปีก่อนคริสตกาล 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ราชวงศ์ฮั่น 100 ปีก่อนคริสตกาล
  • สมัย 5 ราชวงศ์ 10 อาณาจักร ค.ศ. 1138 – 1198
  • รัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิหงอู่ ยุคต้นราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1368 – 1620

ในช่วงของราชวงศ์ฉิน ฉินซีฮ่องเต้ ได้มอบหมายให้คนงานมาเป็นจำนวนมากสร้างกำแพงเมืองจีน เป็นการเชื่อมต่อกับกำแพงเมืองของแคว้น จ้าว และ หยาน รวมเข้ากับแคว้นฉินความยาวนับหมื่นไมล์จากตะวันตกไปตะวันออกของมณฑลเหลียวหนิง ก่อกำแพงนี้เรียกว่า กำแพงหมื่นลี้

และในช่วงของราชวงศ์ฮั่น กำแพงเมืองได้รับการปรับปรุงใหม่ หลังราชวงศ์ฉิน ด้วยเหตุผลเดียวกัน กำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น ถือเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

ในสมัยของราชวงศ์สุย สุย เหวินดี มีโอกาสชักชวนปัญญาชนเพื่อมาช่วยทำงานก่อสร้างกำแพงเมืองแล้วหลายครั้ง เพราะนอกจากซวงหนู ยังมีชนเผ่าถู่อวี้หุนร่วมกันอีกด้วย ต่อมารัชกาลสุยหยางตี้ กำแพงเมืองจีนยังเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของพระองค์ สุยหยางตี้มีรับสั่งให้ซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนและให้สร้างส่วนที่ยังไม่เสร็จ ได้ต่อและขยายบางส่วนของกำแพงที่ตอนเหนือของส่านซี ที่ใช้แรงงานคนถึง 1 ล้านคน เพื่อเร่งรัดให้เสร็จภายในระยะเวลาใน 20 วัน

และส่วนหนึ่งในสมัยของราชวงศ์หมิงนั้น กำแพงเมืองจีนได้รับการบูรณะและได้ปรับปรุงมากกว่า 20 ครั้ง เริ่มจากช่องเขา เจียยู่กวน ทางทิศตะวันตกไปยังภูเขา หูซาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลเหลียวหนิง กำแพงเมืองจีนที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นกำแพงเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นในสมัยหมิง

ในสมัยราชวงศ์ถัง ประเทศก็สงบสุข ราชสำนักสามารถปราบปรามชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือได้สำเร็จ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงเพิ่มเติม นอกจากนี้ในสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1206-1368) ซึ่งถูกปกครองโดยชาวมองโกล มีการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย และในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1616-1911) ซึ่งปกครองโดยชาวแมนจูก็ไม่มีการสร้างกำแพงเมืองเพิ่มเติมเช่นกัน

ในวันนี้กำแพงเมืองจีนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยอีกต่อไป ปัจจุบันการปรังปรุงกำแพงเมืองจีนเพื่อการท่องเที่ยวมีความสำคัญ กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ฮั่น และหมิง และได้รับการปรับปรุงใหม่มากกว่ายุคอื่นๆ ด้วยความยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร (จากความยาวทั้งหมด 6,700 กิโลเมตร) รวมถึงจุดตรวจที่สำคัญ เช่น ด่านปาต้าหลิง ด่านซานไห่กวน ประตูเจียหยูกวน