เคล็ดลับ ทำความสะอาดกระจกอย่างไรให้สะอาดเอี่ยม

     กระจกห้องน้ำนั้นเป็นกระจกที่คนในบ้านต้องใช้งานทุกวัน วิธีทำความสะอาดกระจกห้องน้ำอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะว่ากระจกต่างๆ ในห้องน้ำนั้นไม่ควรมีคราบสกปรกติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำ คราบสบู่ หรือคราบอื่นๆ โดยเฉพาะกระจกที่อ่างล้างหน้า เนื่องจากกระจกในตำแหน่งนี้เป็นกระจกที่หลายๆ คนใช้ตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้าน ถ้ากระจกไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราออกจากบ้านด้วยความเรียบร้อย วิธีทำความสะอาดกระจกในห้องน้ำมีอะไรบ้าง สำหรับกระจกที่นำมาติดตั้งในห้องน้ำส่วนมากจะมีอยู่ 2 ส่วนคือกระจกสำหรับอ่างล้างหน้า และกระจกสำหรับกั้นเป็นฉากอาบน้ำ เพื่อแยกส่วนเปียก